Achtung Deutsch

Eğitmen Eki

 

Bağımsız şirket

Bağımsız Yüklenici Durumu. Platform, Achtung Deutsch’un bir çalışanı olarak değil, bağımsız bir yüklenici olarak Öğrencilere Özel Ders Hizmetleri sunmanız için size sunulmuştur. Bu nedenle, Achtung Deutsch’un zaman zaman çalışanlarına sunabileceği hiçbir avantaja hak kazanmayacaksınız ve Achtung Deutsch, Platformu kullanımınızla bağlantılı olarak size yapılan hiçbir ödemeden herhangi bir istihdam vergisi kesintisi yapmayacaktır. Tüm yerel, eyalet ve federal gelir vergilerinden, uygulanan veya işsizlik sigortası kapsamında gerekli olan katkı paylarından, sosyal güvenlik vergilerinden ve sağlık sigortasından yalnızca siz sorumlu olacaksınız. Siz ve hizmet sağlayıcılarınız (örn. yüklenicileriniz, bağlı kuruluşlarınız ve çalışanlarınız), siz veya başka bir kuruluş tarafından işsizlik tazminatı teminatı sağlanmadıkça Achtung Deutsch işsizlik sigortası yardımlarına hak kazanamazsınız.

 

Hizmetlerin İcrası. Bağımsız bir yüklenici olarak, örneğin Özel Ders Hizmetlerinizle bağlantılı olarak çalışanları ve bağımsız yüklenicileri işe almak da dahil olmak üzere, Özel Ders Hizmetlerinin yerine getirilmesinin zamanını, yerini, yöntemlerini, tarzını ve araçlarını kontrol etme ve belirleme hakkına sahipsiniz. Achtung Deutsch, performansın belirli bir zamanını dikte etmez ve size herhangi bir minimum Öğrenci sayısını veya gelir miktarını garanti etmez. Özel Ders Hizmetlerini yerine getirirken, herhangi bir günde Platformu ne kadar süre kullandığınız tamamen sizin kontrolünüzde olacaktır. Platforma erişmek ve Özel Ders Hizmetlerini sağlamak için gereken her türlü ekipman ve malzemeyi sağlamaktan yalnızca siz sorumlusunuz. Achtung Deutsch size masraf iadesi sağlamaz.

 

Münhasır Olmayan Hizmetlerinizi başka platformlarda kullanıma sunma ve hizmetleriniz için herhangi bir kısıtlama olmaksızın üçüncü taraflarla sözleşme yapma hakkını saklı tutarsınız (ve Achtung Deutsch bu hakkı kullanmanızı bekler). Benzer şekilde Achtung Deutsch, diğer hizmet sağlayıcıları hizmetlerini Platform aracılığıyla kısıtlama olmaksızın sunmaya davet etme hakkını saklı tutar.

 

Yetki Kapsamı . Achtung Deutsch veya Achtung Deutsch’un herhangi bir ilişkili veya bağlı kuruluşu adına ticari işlemlerde bulunmaya, yükümlülüklere tabi olmaya, mal satmaya, ödeme almaya, emir istemeye veya açık veya zımni herhangi bir türde yükümlülük atamaya veya yaratmaya veya bağlayıcı olmaya yetkili değilsiniz. Achtung Deutsch’un yetkili bir temsilcisi tarafından imzalanmış bir yazı ile açıkça yetkilendirilmedikçe, herhangi bir şekilde herhangi bir şekilde veya herhangi bir konuda Achtung Deutsch veya Achtung Deutsch’un herhangi bir ilişkili veya bağlı kuruluşu adına herhangi bir söz, garanti veya beyanda bulunma. Achtung Deutsch’un ticari adlarını veya markalarını, yayınlanmış marka yönergelerimize uygun olmadıkça kullanmanıza izin verilmez.

 

Yaralanma.  Sizin veya hizmet sağlayıcılarınızın Özel Ders Hizmetleriyle bağlantılı olarak herhangi bir üçüncü şahsın yaralanmasına neden olması durumunda, bunların Achtung Deutsch’un sahip olabileceği herhangi bir genel sorumluluk veya otomobil sorumluluk sigortası kapsamına girmeyeceğini ve Achtung Deutsch’un olmadığını kabul ve beyan edersiniz. Bu tür durumlarda onları savunmak ve/veya tazmin etmek için herhangi bir taahhütte bulunmak ve bu tür herhangi bir yükümlülüğü özellikle reddetmek siz ve hizmet sağlayıcılarınız, siz veya başka bir kuruluş tarafından işçi tazminatı kapsamı sağlanmadıkça, Achtung Deutsch’un işçi tazminatı avantajlarından yararlanma hakkına sahip değilsiniz. Özel Ders Hizmetleriyle bağlantılı olarak sizin veya hizmet sağlayıcılarınızın yaralanması durumunda, Achtung Deutsch’un çalışanlarına sağlayabileceği herhangi bir işçi tazminatı sigortası kapsamına girmeyeceğinizi kabul ve beyan etmektesiniz.

 

Ödeme

Özel Ders Hizmetleri için ödeme, farklı bir programla ödeme almayı seçmediğiniz sürece, size en az 250,00 Türk Lirası (“minimum ödeme eşiği”) borçlu olduğunuzda haftalık olarak yapılır. Herhangi bir altmış (60) günlük süre içinde minimum ödeme eşiğini karşılamazsanız, borçlu olunan tutarın tamamı size ödenecektir. Ödeme, Achtung Deutsch tarafından belirlenen bir üçüncü taraf ödeme işlemcisi veya banka aracılığıyla Achtung Deutsch hesabınızla ilişkili ödeme hesabına yapılacaktır. Ödeme hesabı bilgilerinizin doğruluğunu ve güvenliğini sağlamaktan ve bu hesaba erişebilmenizden ve bu hesaba yapılan ödemelerden siz sorumlusunuz. Achtung Deutsch, bu tür ödemeleri tersine çeviremez ve farklı hesaplara yeniden gönderemez.

 

Özel bilgiler

Achtung Deutsch Platformu kullanımınızla bağlantılı olarak materyalleri size sağladığı ölçüde, bu materyaller sadece sizin seçiminize bağlı olarak Platformu kullanımınızla bağlantılı olarak kullanılabilir ve değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz veya başka bir şekilde kullanılamaz.

 

Öğrenci verileri

Öğrencilere Özel Ders Hizmetleri sağlamakla bağlantılı olarak adları, yaşları ve konumları gibi kişisel bilgiler (toplu olarak “Öğrenci Verileri”) elde edebilirsiniz. Öğrenci Verilerine yalnızca Özel Ders Hizmetlerini sağlamak için erişeceğinizi, kullanacağınızı veya işleyeceğinizi ve ilgili Öğrenci tarafından açıkça izin verilmedikçe veya geçerli yasanın gerektirdiği durumlar dışında Öğrenci Verilerine başka bir şekilde erişmeyeceğinizi, bunları kullanmayacağınızı veya ifşa etmeyeceğinizi kabul edersiniz. GDPR kapsamında bir “kontrolör” ve CCPA kapsamında bir “işletme” (sizin için geçerliyse) olarak yükümlülüklerinizi sınırlamadan, Öğrenci Verilerini ilgili yasanın gerektirdiği şekilde güvenceye almayı ve korumayı kabul edersiniz.

 

Promosyon malzemeleri

Bu metin, Achtung Deutsch’a isim, benzerlik, görüntü, ses, kaydedilmiş ses, görünüş, kaydedilmiş görünüş (video veya fotoğraf yoluyla dahil olmak üzere), biyografik bilgiler, performans ve/veya tanıklık(lar) gibi, (“Görünüş”) dünya çapında, şu anda bilinen veya ileride geliştirilecek olan herhangi bir medya aracılığıyla, herhangi bir zamanda Achtung Deutsch’un ürünlerini ve hizmetlerini reklam ve tanıtım amaçlı kullanma hakkı ve izni verir. Bu kullanım için herhangi bir değerlendirme, izin veya tazminat talep etmeyecektir. Achtung Deutsch, Görünüşünüzü içeren herhangi bir kaydın, ürünün, kopyanın, sunumun veya diğer materyalin (“Tanıtım Materyalleri”) tamamen sahibi olacaktır, bunun yanı sıra, Tanıtım Materyallerinin (veya herhangi bir bölümünün) telif hakkına sahip olduğunuzu kabul edersiniz. Achtung Deutsch, kendi takdirine bağlı olarak, Görünüşünüzden tamamen ya da kısmen düzenlemeye, özetlemeye, arttırmaya, başlıklandırmaya veya derlemeye yönelik hakları içerir. Bu bölüm altında verilen haklar için bu Eğitmen ekinde sağlanan dışında ek bir karşılık talep etmeyeceğinizi kabul edersiniz.

 

Çareler

Bu Eğitmen ekinin 3. veya 4. maddelerinin ihlal edilmesi durumunda, bu durumun Achtung Deutsch’a ciddi ve tazmin edilemez zararlar doğuracağını kabul edersiniz. Parasal tazminatlar tek başına Achtung Deutsch’u tatmin edemez. Bu nedenle, Achtung Deutsch, başka herhangi bir çareye ek olarak, sizden bu Eğitmen ekinin özel performansını talep etme ve geçici ve kalıcı tedbiri (kanunen müsaade edildiği ölçüde) delil gösterme veya teminat mektubu verme zorunluluğu olmaksızın talep etme hakkına sahip olacaktır.

 

Diğer Anlaşmalar

İşbu Eğitmen ekinin Achtung Deutsch’a yazılı olarak açıklamadığınız sürece, aşağıdaki hususları temsil edersiniz: (a) Achtung Deutsch ile danışmanlık faaliyetiniz kapsamında herhangi bir ticari sır veya gizli veya mülkiyet bilgisini kullanmama veya ifşa etmekle bağlı olduğunuz herhangi bir üçüncü şahısla yapılmış anlaşmaya bağlı değilsiniz, (b) doğrudan veya dolaylı olarak onlarla rekabet etmemekle veya (c) onların çalışanlarını, müşterilerini veya tedarikçilerini zorlamamakla bağlı olduğunuz herhangi bir anlaşma yoktur. Ayrıca, işbu Anlaşma ve Eğitmen ekinin hükümlerini yerine getirme ve Öğretim Hizmetlerini yerine getirme işleminizin, tarafı olduğunuz herhangi bir üçüncü şahıs anlaşmasını (bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir gizlilik veya rekabet etmeme anlaşması) ihlal etmediğini temsil edersiniz ve Achtung Deutsch’a ait herhangi bir mevcut veya önceki işverene veya diğer kişilere ait gizli veya mülkiyet bilgisini Achtung Deutsch’a ifşa etmeyeceğinizi veya Cambly’yi böyle bir bilgi veya materyali kullanmaya teşvik etmeyeceğinizi taahhüt edersiniz.

 

Değişiklikler

Achtung Deutsch, bu Eğitmen ekini zaman zaman değiştirebilir ve önemli değişiklikleri bu değişikliklerin yürürlük tarihinden önce e-posta, Platform’da bir bildirim yayınlayarak veya başka yollarla size bildirir. Bu tür değişikliklerin yürürlük tarihinden sonra Platforma erişiminiz veya Platformu kullanımınız, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir. Değişiklikleri kabul etmiyorsanız Platforma erişmeyin veya Platformu kullanmayın.

×